Members List
Notifications
Home
Register
sign up at baocaotieuluan.com
Search
goc phai

- Hơn (10.983.086) 10 triệu Tài liệu, tiểu luận, luận văn, báo cáo, báo cáo thực tập, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài giải cuối kỳ ....
- download không giới hạn

Vui Lòng Gõ Từ Khóa Vào Khung Tìm Kiếm Bên Dưới Để Tìm Được Tài Liệu Nhanh Hơn
Search Documents

Ðề tài: CNH - HĐH của nước ta - www.tailieutieuluan.com sách kinh tế tài liệu đồ án tốt nghiệp đề tài sinh viên

 1. #1
  Đề tài: CNH - HĐH của nước ta - www.tailieutieuluan.com sách kinh tế tài liệu đồ án tốt nghiệp đề tài sinh viên
  Chuyên ngành: Triết Học Mác - Lênin Mã số tài liệu: 40788 Lượt xem: 181
  Thể loại: LUẬN VĂN Đánh giá:
 2. CNH - HĐH của nước ta  LỜI GIỚI THIỆU
  au đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam, bộ môn Kinh Tế Chính Trị Mác- Lênin đã được chính thức đưa vào giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng. Đây là một môn học khó và khá trừu tượng nhưng lại rất quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy mà ngày nay môn học không chỉ được các cán bộ, các nhà kinh tế mà ngay cả các bạn trẻ cũng say mê nghiên cứu.
  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một nội dung quan trọng và được bộ môn kinh tế chính trị nghiên cứu khá kĩ lưỡng. Thực tế lịch sử đã chứng minh công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường duy nhất để một đất nước có thể chuyển từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu sang “xã hội văn minh công nghiệp”. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi mà trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua phát triển kinh tế rất sôi động, các nước đang cố gắng thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh tế để nhằm nhanh chóng đưa nền kinh tế nước mình phát triển bằng cách đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việt Nam cũng là một nước nằm trong quá trình vận động đó. Đi lên từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, Đảng ta luôn xác định xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm cần đặt lên hàng đầu.Trong suốt những năm tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá trước đây, mặc dù còn có những sai lầm, thiếu sót song chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Một trong những thành tựu lớn nhất theo nhận định của Đảng là việc đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Và cho đến nay sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân ta được nhắc tới trong các kỳ Đại hội. Đó cũng là lý do em chọn đề tài: ''Công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta'' cho đề án của mình - một đề tài luôn mới, luôn cấp thiết đối với nước ta cũng như nhiều nước trên Thế giới.
  Mục lục
  A. Phần nội dung
  I. Lý luận chung
  1. Cơ sở vật chất kỹ thuật và đặc trưng của nó 04
  2. Tính tất yếu và tác dụng của CNH, HĐH 04
  3. Nội dung cơ bản của CNH, HĐH 07
  II. Thực tiễn việc tiến hành CNH, HĐH ở Việt Nam 09
  1. Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta 09
  2. Quá trình phát triển của CNH, HĐH ở nước ta 11
  3. Những thuận lợi, khó khăn khi nước ta tiến hành CNH, HĐH 12
  4. Nội dung của CNH, HĐH 14
  B. Phần kết thúc
  I. Khái quát nội dung đề tài 19
  II. Một số giải pháp để thúc đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH đất nước 19
  Trích từ: http://kilobooks.com

  ______________________________________HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU_____________________________
  www.tailieutieuluan.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
  www.tailieutieuluan.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an

  View more random threads:


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các bài viết tương tự

 1. TÀI LIỆU Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước
  By yangjioi_BHD in forum Kế Toán - Kiểm Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 27-10-2011, 16:39
 2. LUẬN VĂN Nội dung và thực chất của CNH,HĐH ở nước ta
  By PhanTom_CEO Duy in forum Kinh Tế Chính Trị
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-03-2011, 23:39
 3. TIỂU LUẬN CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta
  By godlike_2212 in forum Kinh Tế Chính Trị
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 09-01-2011, 16:36
 4. TIỂU LUẬN Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước
  By domsang in forum Triết Học Mác - Lênin
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 31-12-2010, 10:01
 5. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 24-08-2009, 16:06

Tags for this Thread

www.tailieutieuluan.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.tailieutieuluan.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.tailieutieuluan.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
www.tailieutieuluan.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an